Seminar – University of Copenhagen

Seminarer i Strukturel Dialektik - Forår 2017

Program:

Onsdag d. 29. marts kl. 15-18: Struktur på samtidens kulturelle kompleksitet?
v. Niels Jul Nielsen
Diskussion af udkast til introduktion til analyser ifm. projektet Neoculturation of lifemodes during the current transformation of the state system and world economy. Introduktionen tematiserer forskellige tilgange til del/helhedsproblematik, epokal transformation, individualisering/sociale grupper, postmodernisme og fremkomsten af skiftende ’turns’, mm., og diskuterer inspiration herfra i forhold til en dialektisk fremgangsmåde.

 

Onsdag d. 19. april kl. 15-18: Kulturbegrebet i etnologien
v. Rasmus Blædel Larsen
Hvordan defineres, anvendes og forandres kulturbegrebet på faget etnologi og dets beslægtede fagtraditioner. Et meget kort oplæg med forskellige definitioner, overvejelser og spørgsmål til debat.
Oplægget er en invitation til fælles diskussion af kulturbegrebet og dets aktuelle anvendelse.

 

Onsdag d. 17. maj kl. 15-18: Tilbage til det glemte folk
v. Jeppe Høst
På baggrund af en genlæsning af “Det glemte folk” vil jeg diskutere en række ligheder og forskelle mellem livsformsanalysen i 1970’erne og i dag. Spørgsmålet er om “vi" i dag har glemt nogle af de centrale motiver og perspektiver som er livsformsanalysens oprindelige styrke? Med andre ord, hvis modstanden mod konkurrencestaten er nutidens centrale problematik, hvordan skal vi så begribe den i livsformsbegreber? 

 Alle seminarer vil blive afholdt i lok. 12.4.07.

 Alle er velkomne!

BEMÆRK: Der vil, til første og sidste seminar, blive taget udgangspunkt i tekstudkast, der er under udarbejdelse. Disse vil blive udsendt via lifemodes-mailinglisten (tilmelding: http://lists.hum.ku.dk/cgi-bin/mailman/listinfo/lifemode), eller kan tilsendes ved henvendelse til sigrid@hum.ku.dk.

 

 

Historik: Studenteroprør og videnskabens praksis

I 1970’erne rasede diskussionerne om videnskabens rolle. Studenteroprøret havde bidraget til at sætte spørgsmålstegn ved de vedtagne autoriteter. Dette gjaldt også institutionen Filosofikum, der havde til opdrag at indføre de øvrige discipliner i filosofiens syn på sand videnskab. Der blev sat spørgsmålstegn ved, hvad videnskabelig viden er og hvem der har retten til at definere den. Denne privilegerede position kunne filosofien ikke længere holde og Filosofikum blev opløst.

Tiden var med andre ord til at diskutere videnskaben som praksis. Det var i disse år at Foucault skrev sine forskellige vidensarkæologier, mens Bruno Latour og Steve Woolgar skrev Laboratory Life. I København oprettedes forskningsseminaret Strukturel Dialektik. Formålet var at udforske, hvad der karakteriserer videnskabelig praksis, til forskel fra andre former for praksis.

Det var lektor ved Filosofisk Institut, Helmuth Hansen, der i 1973 tog initiativ til Strukturel Dialektik. Videnskabsteoretisk var filosofi ligesom mange andre forskningsmiljøer disse år splittet mellem positivisme og hermeneutik, og Strukturel Dialektik blev etableret som et alternativ til denne splittelse. Hurtigt blev fysikeren Anders Boserup tilknyttet, og blandingen af de forskellige udgangspunkter, Boserup i matematikken og fysikken (særligt Bohr) og Hansen i filosofien og lingvistikken (særligt Hjelmslev) gav seminaret et unikt præg. Arbejdet med begreber, deres sammenhæng og udvikling blev hurtigt omdrejningspunktet. Der blev læst Bachelard, Althusser, Hegel og Aristoteles og i de følgende år udvikledes et levende forskningsmiljø omkring seminaret, der senere lagde rammer til diskussioner af bl.a. Thomas Højrups arbejde med livsformsanalysen.

Strukturel Dialektik i dag

Seminaret er den dag i dag stadig præget af en tværfaglig tradition og består af deltagere fra mange forskellige discipliner. Miljøet omkring Etnologi ved Københavns Universitet har dog været den faste ramme for Strukturel Dialektik igennem de sidste par årtier.

Dengang som nu er seminaret baseret på en drøftelse af det videnskabelige arbejde med udgangspunkt i den Strukturelle dialektik.